Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2016

youarenotyoursoup
8874 17d2
Reposted fromTheWhiteKnight TheWhiteKnight viaStonerr Stonerr
8272 705b
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasmorzando smorzando
youarenotyoursoup
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol

September 16 2016

youarenotyoursoup
7282 9b8f
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
youarenotyoursoup
Powoli umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten, kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje.
Powoli umiera ten, kto niszczy swą miłość własną, ten kto znikąd nie chce przyjąć pomocy.
Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym.
Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają.
Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w zyciu nie odłożył na bok racjonalności.
Więc od dzisiaj zacznij żyć! Nie pozwól sobie na powolne umieranie!
— Pablo Neruda
Reposted fromDailyAlice DailyAlice vianenneke1006 nenneke1006
youarenotyoursoup
4711 1265

September 05 2016

youarenotyoursoup
5027 5f03 500
Dworzec Główny
Reposted fromdanzig danzig viasmorzando smorzando
youarenotyoursoup
youarenotyoursoup
Źrodłem przyjaźni jest zdumienie, iż istnieje człowiek, który widzi sprawy tak samo, jak my.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted fromschokoladehimmel schokoladehimmel viaStonerr Stonerr
youarenotyoursoup
Play fullscreen
The Future Sound Of London's psychedelic supergroup — the Amorphous Androgynous
Reposted fromStonerr Stonerr
2133 0c76 500
Reposted fromsercowisko sercowisko viamisza misza
youarenotyoursoup
Problemem większości mężczyzn jest strach i brak wyobraźni. Brak spontaniczności. Nieliczni potrafią zrobić tak, jak mój kumpel, który przez godzinę ścigał swoją kobietę, żeby ją przeprosić. Dopadł ją w pociągu na dworcu Warszawa Centralna, minutę przed odjazdem. Wbił się do wagonu. Wręczył bukiet róż w przedziale i wysiadł na Zachodniej. Większość kobiet, które mijał, miały nadzieję, że te kwiaty będą dla niej.
Reposted fromblackdrama blackdrama viagdziejestola gdziejestola
youarenotyoursoup
Play fullscreen
Chicha Libre - Indian Summer (la version original es "l'été indien" de "Joe dassin")
Reposted fromStonerr Stonerr
youarenotyoursoup
1553 b550 500
youarenotyoursoup
Reposted fromFlau Flau viamisza misza
youarenotyoursoup
Reposted frompjoter pjoter viakeeplooking keeplooking
youarenotyoursoup
6220 251f
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viaretaliate retaliate

August 28 2016

youarenotyoursoup
4871 3058 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacouples couples
youarenotyoursoup
The task of understanding is endless because understanding is simply the integrated coordination of pattern. And nature is pattern upon pattern upon pattern upon pattern upon level upon level. It has no depth. Its measure can not be taken.
— Terence McKenna
Reposted fromStonerr Stonerr

August 23 2016

youarenotyoursoup
Conversations with Other Women (2005)
Reposted frombutterbeer butterbeer viayouaresonaive youaresonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl