Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

youarenotyoursoup
3576 d653
Reposted fromkarahippie karahippie
youarenotyoursoup
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
1406 a961 500

thunderstruck9:

Egon Schiele (Austrian, 1890-1918), Portrait of Guido Arnot, 1918. Black crayon on paper, 47.2 x 30.1 cm.

via dead-molchun

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viastraconyczas straconyczas
youarenotyoursoup
3430 f1a0 500
Reposted frommimi07 mimi07 viastonerr stonerr
youarenotyoursoup
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viastonerr stonerr

June 13 2017

youarenotyoursoup
2863 30a9 500
Reposted fromzciach zciach viasztukamatorka sztukamatorka
9404 b492
Reposted fromamatore amatore viasztukamatorka sztukamatorka
youarenotyoursoup
1061 93b3
youarenotyoursoup
8658 a91e 500
Reposted fromkaiee kaiee viasztukamatorka sztukamatorka
youarenotyoursoup
8913 50d2 500
Fronda delivers.
1572 a27e 500

dappledwithshadow:

Moonrise, Isles of Shoals
Childe Hassam - 1899
Private collection
Painting - oil on canvas
Height: 40.64 cm (16 in.), Width: 55.88 cm (22 in.)

youarenotyoursoup
6516 9bdb 500
H. Poświatowska
youarenotyoursoup
Reposted fromgruetze gruetze viakeeplooking keeplooking
9229 fe35 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakeeplooking keeplooking
9680 5b64 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viakeeplooking keeplooking

June 12 2017

youarenotyoursoup

Zawsze byłem gotów na koniec, tylko nie wtedy, gdy następował.

— Charles Bukowski "Najpiękniejsza dziewczyna w mieście"
youarenotyoursoup
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viaretro-girl retro-girl
youarenotyoursoup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl