Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

youarenotyoursoup
8089 8f7f 500
Reposted fromMiziou Miziou viapastainmy pastainmy
youarenotyoursoup
6218 cdab 500
Reposted fromMeshirr Meshirr viapastainmy pastainmy

April 21 2017

youarenotyoursoup

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viastonerr stonerr
youarenotyoursoup
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viastonerr stonerr
8633 8f7f 500

wonderwarhol:

Stillleben mit Blumen (Still Life with Flowers), 1665, by Willem van Aelst (1627–c. 1682)

Reposted fromLittleJack LittleJack
8625 d33d 500

satyajitrays:

À Bout de Souffle (1960) dir. Jean-Luc Godard

Reposted fromLittleJack LittleJack
8623 808e

lastfamous:

Led Zeppelin. Southampton, 21 January 1973.

Reposted fromLittleJack LittleJack
0128 0856 500
Reposted frommirosia mirosia viamissyseepy missyseepy
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viamissyseepy missyseepy
youarenotyoursoup
Reposted fromFlau Flau viamissyseepy missyseepy
youarenotyoursoup
7461 e716
Reposted fromMuppet Muppet viamissyseepy missyseepy
youarenotyoursoup
Facebook:Znacie moje imię, nie znacie mojej historii
Zupa:Znacie moją historię, nie znacie mojego imienia
— dokładnie
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viaretaliate retaliate
6191 b27f

jeannecrains:

Mary Pickford photographed at the Hartsook studio, February 1918

Reposted fromLittleJack LittleJack
youarenotyoursoup
Niesamowitym jest, że każdy atom naszego ciała pochodzi z gwiazdy, która eksplodowała. Atomy w naszej lewej ręce prawdopodobnie pochodzą z innej gwiazdy niż te w prawej. To najbardziej poetycka rzecz w fizyce: wszyscy jesteśmy gwiezdnym pyłem. Nie było by nas, jeśli gwiazdy by nie eksplodowały, ponieważ pierwiastki – węgiel, azot, tlen, żelazo, wszystko, co jest istotne dla ewolucji – nie zostało stworzone u zarania czasu. Powstały one w nuklearnych paleniskach gwiazd, które były na tyle uprzejme, by eksplodować, żeby te pierwiastki mogły się znaleźć w naszych ciałach. Dlatego zapomnij o Jezusie. Gwiazda umarła, byś mógł być tu dzisiaj.
— Lawrence M. Krauss (profesor fizyki teoretycznej, kosmolog, popularyzator nauki)
Reposted fromstonerr stonerr
9098 b58c 500

huariqueje:

Picasso’s Atelier  at 7 Rue des Grands-Augustin , Paris -  Alexander Lieberman 1954

American 1912-1999

Photography

Reposted fromLittleJack LittleJack
9070 a35b 500

vintagefashionandbeauty:

Vikki Dougan modeling a nightgown, photographed by Nina Leen, 1952. (x)

Reposted fromLittleJack LittleJack
6579 3946
Reposted fromheroine0 heroine0 viastraconyczas straconyczas
youarenotyoursoup
Trzy niemożliwe do uniknięcia cele sesji LSD to: odkrycie i miłość z Bogiem, odkrycie i miłość z samym sobą, oraz odkrycie i miłość z kobietą. Nie możesz tego dokonać z samym sobą, jeżeli nie uczyniłeś tego z nieskończonym, otaczającym cię procesem energii i nie możesz zrobić tego z kobietą, dopóki nie zrobisz tego z sobą.”
— Albert Hoffmann
Reposted fromstonerr stonerr viahavingdreams havingdreams
youarenotyoursoup
Powiedz "ty" do jakiejś rzeczy, a zaraz odczujesz zmianę we własnej psychice. Ja, które widzi "ty", nie jest tym samym ja, które widzi "to"
— Joseph Campbell
Reposted fromstonerr stonerr viahavingdreams havingdreams
youarenotyoursoup
1952 9c76
Reposted fromsarazation sarazation viasmorzando smorzando
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl