Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2016

youarenotyoursoup
Give us THC, and we will give you Comedy,
Give us PCP, and we will give you Drama,
Give us MDMA, and we will give you Peace,
Give us LSD, and we will give you Perspective,
Give us DMT, and we will give you Understanding,
But give us LOVE, and we will share with you all the nourishing fruits this life has to offer...
— Clint Ulrich
Reposted fromStonerr Stonerr viapsychedelics psychedelics
youarenotyoursoup
Play fullscreen
LSD: Microdosing & the SUPERNATURAL
Reposted frompsychedelics psychedelics
youarenotyoursoup
5839 1949
stop consuming images
Reposted fromStonerr Stonerr viapsychedelics psychedelics
youarenotyoursoup
7501 83ac
what if i told you?
Reposted frompsychedelics psychedelics
youarenotyoursoup
1002 9fbc 500
Reposted fromfelicka felicka viapsychedelics psychedelics
youarenotyoursoup
0994 ebba 500
Reposted fromfelicka felicka viapsychedelics psychedelics
youarenotyoursoup
0361 4daf 500
what a bright world it would be
Reposted frompsychedelics psychedelics
youarenotyoursoup
2972 a6ff 500
Reposted fromfelicka felicka viapsychedelics psychedelics
youarenotyoursoup
Grzybek powiedział mi kiedyś: "Natura kocha odwagę", a ja odpowiedziałem: "Co z tego ma?". I odpowiedział: "Pokazuje ci, że kocha odwagę, bo usuwa przeszkody. Ty się zobowiązujesz, a Natura odpowie na to zobowiązanie poprzez usunięcie niemożliwych do usunięcia przeszkód. Śnij niemożliwy sen, a Świat nie utonie w zamyśleniu. Podniesie Cię, w tym rzecz, o tym powiedzą Ci wszyscy nauczyciele i filozofowie, którzy naprawdę się liczyli, którzy naprawdę dotknęli alchemicznego złota. To jest to, co rozumieli, to jest szamański taniec w wodospadzie. W ten sposób dzieje się magia, poprzez rzucenie się w otchłań(...) To dlatego zawsze byłem zdania, że jako nowocześni ludzie nie możemy wystawiać armii czy religii i kto w ogóle by tego chciał, ale dla ludzi, którzy mówią "Przygoda umknęła" to wszystko to monotonia, a ja wiem, że zapomnieli 5 gramów psylocybiny w swojej lodówce.
— Terence McKenna
Reposted frompsychedelics psychedelics
youarenotyoursoup
8189 170e 500
Reposted fromtereska tereska viamisza misza
youarenotyoursoup
youarenotyoursoup
0389 6322 500
Reposted frommart6na mart6na viabygones bygones
youarenotyoursoup
Reposted fromtfu tfu viaStonerr Stonerr
youarenotyoursoup
7873 4f1d
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
youarenotyoursoup
2070 2f03 500
Reposted fromwatercolor watercolor viagdziejestola gdziejestola
youarenotyoursoup
youarenotyoursoup
8995 b896 500
Reposted fromoll oll viastraconyczas straconyczas
youarenotyoursoup
0804 b18f 500
Reposted fromdarthsadic darthsadic viagdziejestola gdziejestola
youarenotyoursoup
5935 cc9a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSundaySmile SundaySmile
youarenotyoursoup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl